Samir Qurbanov

Samir Qurbanov

Samir Qurbanovun Azərbaycan hüquq bazarında 18 ildən artıq təcrübəsi var. O, bir sıra nüfuzlu banklara və neft şirkətklərinə bank və maliyyə, layihələrin maliyyələşdirilməsi, neft, qaz və vergi məsələləri ilə bağlı məsləhət vermişdir. Samirin müqavilə danışıqları və mübahisələrin həll edilməsi sahəsində geniş təcrübəsi vardır.

İş təcrübəsindən nümunələr:
• Yerli banklara nüfuzlu beynəlxalq banklarla beynəlxalq maliyyələşmə məsələləri ilə bağlı məsləhətlər
• Korporativ və valyuta sistemləri ilə bağlı məsləhət
• Qazma əməliyyatlarını maliyyələşdirmək üçün Azərbaycan Hökumətindən kredit alınması ilə bağlı beynəlxalq neft şirkətinə məsləhətlər
• Qiymətli kağızlar və maliyyə məsələləri üzrə məsləhətlər
• İslam bankçılığı məsələləri ilə bağlı məsləhət
• Xarici neft şirkətlərinə şirkətlər qrupunun qoşulması ilə bağlı xidmətlər
• Yerli banka bir sıra derivativ əməliyyatları ilə bağlı məsləhət və “İSDA” üzrə hüquqi rəy
• Yerli banka xarici yurisdiksiyada olan beynəlxalq çəkişmə məsələləri ilə əlaqədar məsləhət
• Beynəlxalq neft şirkətinəistiqrazların emissiyası məsələsi ilə bağlı məsləhət

Təhsil:
LL.M (Hüquq üzrə Magistr) Bankçılıq və maliyyə hüququ–London Kral Kolleci, London Universiteti – 2007
Rutqers Universiteti, Dövlət İdarəçiliyi üzrə Sertifikat – 2003
Beynəlxalq hüquq üzrə bakalavr – Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan – 2004
Azərbaycan Texniki Universiteti – Maşınqayırma üzrə Bakalavr – 1996

Əlaqə:
Офис: + 994 12 599 05 59
s.gurbanov@capitallegal.az
href=”mailto:s.gurbanov@capitallegal.az”>s.gurbanov@capitallegal.az