Dövlət rüsumlarından azadolma

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Dövlət rüsumu haqqında” Qanuna dəyişiklik edilməsi barədə 14 oktyabr 2016-cı il tarixində Qanun imzalamışdır (bundan sonra “Dəyişiklik”). Dəyişiklik “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar qəbul edilmişdir.

Dəyişiklik investisiya fəaliyyətini həyata keçirən rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxsləri, onların filiallarını və daimi nümayəndəliklərini əhatə edir.

Dəyişikliyə əsasən investisiya layihələrini “Tik – İdarə et – Təhvil ver” modelinə uyğun həyata keçirən investorlar dövlət rüsumlarını ödəməkdən azaddırlar.