İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Hökuməti 10 fevral 2016-cı il tarixdə İsveç Krallığı Hökuməti və 29 aprel 2016-cı il tarixdə Malta Respublikası Hökuməti ilə gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı konvensiyalar və onların müvafiq protokollarını (bundan sonra “Sazişlər”) imzalamışdır.

Sazişlərin təyinatı aşağıdakılardır:

• İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması;
• Vergidən yayınmanın qarşısının alınması.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 30 sentyabr 2016-cı il tarixində İsveç Krallığı və Malta Respublikası Hökumətləri ilə imzalanan Sazişlərin təsdiq edilməsinə dair müvafiq olaraq 309-VQ və 310-VQ nömrəli Qanunları imzalamışdır.

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq sazişləri İsveç Krallığı və Malta Respublikası daxil olmaqla, 51 ölkə ilə imzalayıb. 47 ölkə ilə imzalanan beynəlxalq sazişlər qüvvəyə minib.