İxrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Qərarda dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı 23 sentyabr 2016-cı il tarixdə, 367 nömrəli Qərar qəbul etmişdir (bundan sonra “Qərar”).

Qərar 1 noyabr 2016-cı il tarixində qüvvəyə minir və 2 il müddətində qüvvədə olacaqdır.

Qərar Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən bəzi mal mövqeləri üzrə gömrük idxal rüsumlarına şamil olunur. Qərara əsasən gömrük idxal rüsumları bu malın gömrük dəyərinə (sığorta və nəqliyyat xərcləri) görə deyil, ölçü vahidinə əsasən ABŞ dolları ilə hesablanır.

Qərar aşağıdakı mal mövqelərinə şamil olunur və qeyd olunan mal mövqeləri aşağıda göstərilən ölçü vahidinə görə hesablanır:

• Ət və qida üçün yararlı ət əlavələri – 1 kq ilə;
• Süd məhsulları, quş yumurtası, təbii bal, başqa yerdə adı çəkilməyən və təsnif olunmayan heyvan mənşəli ərzaq məhsulları – 1000 ədəd ilə;
• Tərəvəz və bəzi yeməli meyvəköklülər və kök yumruları – 1 kq ilə;
• Yeməli meyvələr və qoz-fındıq; sitrus meyvələrinin qabıqları və ya qovun qabıqcıqları – 1 kq ilə;
• Duz; kükürd; torpaq və daş; suvaq materialları, əhəng və sement – 1 kq ilə;
• Daş, gips, sement, asbest, slyuda və analoji materialdan məmulatlar – 1 m2/1 kq ilə;
• Keramika məmulatları – 1 kq/1000 ədəd/1 m2 ilə.

Aşağıda qeyd olunan mal mövqeləri istisna təşkil edir və gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanır:

• Tərəvəzlərin, meyvələrin, qoz-fındığın və ya bitkilərin digər hissələrinin emal məhsulları – 15%, lakin 1 litri 0,7 ABŞ dollarından az olamamaq şərti ilə;
• Spirtli və spirtsiz içkilər və sirkə – 15%, lakin 1 litri 0,7 ABŞ dollarından az olamamaq şərti ilə.

Qərar qeyd olunan mal mövqelərinin bütün mallarını əhatə etmir.