Kredit Büroları haqqında

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 7 dekabr 2016-cı il tarixində Fərman imzalamışdır (bundan sonra “Fərman”). Fərman “Kredit Büroları Haqqında” 384-VQ nömrəli 28 oktyabr 2016-cı il tarixli Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə imzalanmışdır (bundan sonra “Qanun”).

Qanun məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və ya səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılan Kredit Bürolarının fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı əhatə edir. Kredit Büroları lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir və kredit tarixçəsi subyektinin kredit tarixçəsini təşkil edən məlumatları toplayır, saxlayır, təhlil edir və kredit hesabatlarını verir.

Kredit və sığorta təşkilatları, mobil operatorlar, notariuslar, məhkəmə və istintaq orqanları Kredit Bürolarından kredit hesabatlarını ala bilərlər.