Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 6 oktyabr 2016-cı il tarixdə, 401 nömrəli Qərar qəbul etmişdir (bundan sonra “Qərar”). Qərar Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Fərmanını təmin etmək məqsədi ilə qəbul edilmişdir.

Qərar 1 mart 2016-cı il tarixindən etibarən tətbiq edilir və 31 dekabr 2020-ci il tarixinədək qüvvədə olacaqdır.

Qərarda ixrac təşviqi şamil olunacaq qeyri-neft məhsullarının siyahısını təsdiq edilir. Qərar həmçinin “Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac təşviqinin ödənilməsi Qaydası”nı (bundan sonra “Qayda”) və “Məhsulların növündən asılı olaraq ixrac təşviqinin baza məbləğinə tətbiq olunacaq Əmsallar”-ı (bundan sonra “Əmsallar”) təsdiq edir.

Qayda qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə (bundan sonra “Şəxslər”) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təşviqinin ödənilməsi qaydasını tənzimləyir.

Qaydaya əsasən ixrac təşviqinin məbləğinin müəyyən olunması ixrac təşviqinin baza məbləğinə və Qərar ilə təsdiqlənmiş Əmsallara əsasən aşağıda qeyd olunan qaydada hesablanır:

ixrac təşviqinin baza məbləği x məhsulun əmsalı = ixrac təşviqinin məbləği

İxrac təşviqinin baza məbləği dedikdə, ixrac olunmuş malın gömrük dəyərinin üç faizi nəzərdə tutulur. İxrac olunmuş malın gömrük dəyəri ixrac gömrük bəyannaməsinə əsasən müəyyən olunur.

İxrac təşviqinin ödənilməsi Şəxslərin Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyii tərəfindən həyata keçirilir və Azərbaycan Manatı ilə ödənilir.